Bij Studywatchers leert uw kind in een prettige omgeving al het schoolwerk maken onder persoonlijke begeleiding. Wij richten ons op het zelfstandig maken van leerlingen, waardoor studiebegeleiding uiteindelijk niet meer nodig is.

Schoolwerk plannen en organiseren

Schoolwerk plannen, structureren en organiseren zijn vaak lastige zaken voor middelbare scholieren. Door ongestructureerd werken raakt de leerling het overzicht kwijt. Uw zoon of dochter leert bij ons keuzes te maken en zelfstandig en planmatig te werken.

Structuur is de basis

Het leren zelfstandig huiswerk maken vergt structuur en een persoonlijke aanpak. Dit betekent in de dagelijkse praktijk bij Studywatchers het volgende:

  • Na het laatste lesuur op school -of in een tussenuur- komt uw kind bij ons, drinkt wat en gaat aan de slag.
  • Elke leerling heeft een eigen bureau – vast of flexibel – om aan te werken.
  • Er wordt in stilte gewerkt; als praten nodig is, wordt er gefluisterd.
  • Uw kind werkt aan de hand van een persoonlijk studieschema.
  • Aan het einde van de middag kijkt de begeleider of het schoolwerk voor die dag af is en tekent het af in het leerlingvolgsysteem.

We overhoren het schoolwerk, zoals u dat thuis ook zou doen. Verder blijven alle schoolboeken en studiematerialen bij ons liggen. Het schoolwerk gaat dus niet mee naar huis.

Huiswerkbegeleiding Gouda