Privacy Beleid

Via deze Privacy Policy informeert Studywatchers u over de wijze waarop binnen onze organisaties wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Studywatchers Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Studywatchers respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Studywatchers verwerkt de persoonsgegevens die we van u en van derden ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: naam leerling, naam ouders/verzorger, adres, schoolgegevens en overige contactgegevens, betalingsgegevens, uw feedback over de begeleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens worden maximaal twee jaar beveiligd bewaard. Daarnaast verzamelt en verwerkt Studywatchers persoonsgegevens in het kader van de dagelijkse routine van de leerlingen, zoals aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de begeleiding (met goed gevolg) heeft afgerond. Deze evaluatiegegevens worden maximaal drie jaar beveiligd bewaard.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Studywatchers gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de begeleiding;
 • het verzorgen van de begeleiding;
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • om u onze rapportages en andere informatie toe te zenden;
 • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en
 • om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Studywatchers zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of indien wij daartoe wettelijk verplicht is. Dit gebeurt eventueel geanonimiseerd.

Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele geanonimiseerde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst.

Facebook

 • Doel: De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard.
 • Bekijk Facebook Privacy Statement.

LinkedIn

 • Doel: De LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op LinkedIn getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van LinkedIn en wordt 3 maanden bewaard.
 • Bekijk LinkedIn Privacy Statement.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Studywatchers mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot Studywatchers richten door een e-mail te sturen naar info@studywatchers.nl, onder vermelding van uw naam en naam van de leering. Daarnaast is het ook mogelijk telefonisch contact met ons op te nemen op 0182-689507. Studywatchers zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Studywatchers de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Daarnaast is het ook mogelijk om uw gegevens te ontvangen voor persoonlijk (her)gebruik. Bij inzage, verwijdering of correctie van de persoonsgegevens zal altijd om legitimatie worden gevraagd.

Wijzigingen

Studywatchers kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 30-07-2018.