Inschrijfformulier

1 Inschrijfformulier
2 SEPA Doorlopende Incasso
 • Gegevens kind

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Thuisgegevens

 • Schoolgegevens

  ‘nee’ maakt in de praktijk onze begeleiding veel moeilijker en dus minder effectief
 • Begeleidingsvorm

 • Toestemming

 • Met het ondertekenen van het toestemmingsformulier gaat u akkoord met ons privacy beleid (zie website) en het verzamelen van persoonsgegevens binnen onderwijssysteem (Overcast). Dit is nodig om een zo goed mogelijke begeleiding te bieden. Daarnaast verleent u toestemming om, indien nodig, informatie die van belang kan zijn voor een juiste advisering op te vragen bij, of uit te wisselen met, de bij het kind betrokken organisaties. Denk hierbij aan informatie bijvoorbeeld afkomstig van school. Door het ondertekenen van dit formulier geeft u ook toestemming dat de gegevens van uw zoon/dochter vertrouwelijk mogen worden ingezien bij (wettelijke)controles van onze organisatie door externe partijen. Tot slot geeft u met het ondertekenen van dit formulier toestemming beeldmateriaal (denk hierbij bijvoorbeeld aan foto’s tijdens de begeleiding of vakantieactiviteiten) van u zoon/dochter te gebruiken voor publicatie. Mocht u geen toestemming willen verlenen voor het verkrijgen en delen van informatie met een specifieke organisatie en/of het publiceren van beeldmateriaal kunt u dat hieronder aangeven.
 • Handtekening

 • Het is noodzakelijk dat minimaal één ouder of wettelijk vertegenwoordiger dit formulier ondertekent. Bij ondertekening door één ouder of wettelijke vertegenwoordiger gaan wij er vanuit dat de andere ouder/wettelijke vertegenwoordiger op de hoogte en akkoord is met de begeleiding, Daarnaast is het mogelijk uw toestemming in te trekken, stuur hiervoor een mail naar info@studywatchers.nl
 • Ondergetekende jongere verklaart op de hoogte te zijn van het starten van de begeleiding en wil hier actief aan meewerken.